Ads by Google Ads by Google

The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints

young women of the Pago Central Stake
O nai tamaitai talavou a le Siteki a Pago Tutotonu, o le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai, I le latou taumafataga o le Aoauli I le Aso Tofi o le vaiaso ua tuana’i.  O nei tamaitai sa auai I le Tolauapiga Faale Tausaga a Tamaitai Talavou. [ata:  PCYW]
ASG govt logo
Pago Pago, AMERICAN SAMOA — The Dept. of Administrative Services Office of Archives and Records Management has finally received digital copies of early ASG Vital Statistics microfilm archives. Although delayed for over a year because of the COVID-19 pandemic, work progressed and digitized microfilm...