Ads by Google Ads by Google

American Samoa choir at FestPac photo & caption

American Samoa choir

Fa’aauau pea fa’afi afi aga matagofi e a le ‘aufaipese filifi lia a Amerika Samoa, i lalo o le taitaiga a le susuga ia Pati Pati, lea o lo’o fa’afi afi a nei i le Pacific Heritage Festival, o lo’o fa’ataunu’uina i Honolulu, Hawaii. [ata foa’i]