Ads by Google Ads by Google

No tsunami threat to American Samoa after early morning earthquake

National Weather Service logo
Source: Natioal Weather Service Pago Pago

Pago Pago, AMERICAN SAMOA — An earthquake with a preliminary magnitude of 6.1 occurred about 134 miles Southwest of Tutuila Island at 5:06am, this morning, Tuesday, March 17, 2020.

Based on all available data from the Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) in Honolulu ~ THERE IS NO TSUNAMI THREAT TO AMERICAN SAMOA FROM THIS EARTHQUAKE. Some areas may have experienced very strong shaking.

O se mafui'e e tusa ma le 6.1 lona malosi na tupu nei ile taeao, 5:06am, tusa ma le 134-maila saute-sisifo o le tatou motu o Tutuila, Amerika Samoa. Aso Lua, Mati 17, 2020.

Ua fa'alauiloa mai e le Pacific Tsunami Warning Center (Ofisa o Lapata'iga o Sunami ile Pasefika, PTWC) i Honolulu ~ E LEAI SE SUNAMI E ONO TUPU I AMERIKA SAMOA MAI LEA MAFUI'E.

E iai nisi o nofoaga sa mafai ona fa'alogoina le malosi o le lu-lu ole nei mafui'e.