Ads by Google Ads by Google

Lauga: O KERISO O LE TAULAGA O LE MANUMALO

Mataio 28:1-10. Esoto 12:1-14

I le aso Tofi (Maundy Thursday) ao le'i faataunuuina mala lona sefulu lea ia Aikupito lea na faatonu ai e le Atua le fanauga a Isaraelu e vali pou o latou fale ma laau faalava i luga o faitotoa e iloa ai le Isaraelu moni.

 

I le po mulimuli i le mala lea e faataunuu ai le oti e fasiotia uma ai ulumatua i tagata Aukipito e oo i latou mea'ola uma.

 

Le aso Tofi lena ua faaigoaina o le 'Maundy Thursday' lea na toe faia ai e Iesu i lana 'ausoo ae le'i oo i le aso Tofi lea e taua o le aso Paseka, poo le 'Pass over' lea na faaali ai le pule silisili 'ese o le Atua i le lalolagi.

 

Lea o loo fai pea ma aso faamanatu i Isaraelu e oo mai i le taimi nei, i le aso faamanatuina pito i sili ona taua nai lo isi aso faamanatu ia Isaraelu.

 

Le aso lea na faaolaina ai le fanauga a Isaraelu mai sauaga na fai i ona tagata e Farao ma tagata Aikupito uma.

 

Le aso na tuupoina e le tatou Alii, ua uma le taimi na faamanatuina ai e Isaraelu a'o lenei ua faia e le Iesu mo le lalolagi atoa, ua toe tu mai le Alii, e ta'u atu ai i le lalolagi e aua le matata'u ma fefe i tiga o le oti sa faapea lava le lalolagi ai e gata mai ai i'ina le tatou ola.

 

E lê na'o Isaraelu, e le na'o Iutaia ae ua maliu ma toe tu mai mo le lalolagi uma.

 

Le aso na fai ma aso faamanatu, faapea lava e le faia e le Alo o le Atua i na aso taua se mea mo la lalolagi uma, le aso sa faamanatuina e Isaraelu faapea latou ia ua na'o latou, ae le iloa e i ai le mea na faia e Iesu aua le lalolagi atoa.

 

Le aso lea na maliu ai le Faaola mo le faamagaloina o le lalolagi, na toe tu le Alii i le aso lona tolu, e faamagalo uma ai le lalolagi, e le'i taui masui le Alii i la lalolagi, ae na fai e le lalolagi le agasala ma le le iloa i le latou faamaualuluga, valea ma le leai o se tuualoalo a le isi i le isi.

 

O le toe tu a Iesu, e faailoa atu ai i tagata uma, e i ai le ola e i tua atu o lenei ola, pe 'a tatou faamaoni i le tatou va ma le Atua, e ola le tagata e usuta'i ma tausi i poloaiga a le Alii.

 

O le salamo ma le faia uma o galuega ma tu faa-le-Atua i le lalolagi nei, ia tatou alolofa i e ua fai feinu i le talalelei, tatou ave mea'ai o le ola e faavavau i e ua latou le iloa lava se mea a o i ai i le gaogaosa o lenei olaga.