Ads by Google Ads by Google

Our Special Olympians in Abu Dhabi, Arab Emirates.

American Samoa Special Olymipians in Abu Dhabi, Arab Emirates.

O se vaaiga i le fiafia fa'atasi mai o le tatou Aumalaga o le 'au ta'a'alo Fa'apitoa mo le Olimipeka Fa'apitoa o lo'o fa'atuataia i Dubai, Alapi. O le nofoaga lea o lo'o koleni ai i latou i Al-Ain, Abu Dhabi, Arab Emirates. [ata: foa'i]