Ads by Google Ads by Google

Happy Mother’s Day from Amata

Amata's mother
Congresswoman Uifa’atali Amata’s D.C. staff press release

Washington, D.C. — Congresswoman Uifa’atali Amata released the following statement in celebration of Mother’s Day:

“God bless all of our mothers! A mother’s love is a powerful force for good in this world, and in the lives of her children. ‘Her children rise up and call her blessed,’ (Proverbs 31:28). Thank you for all your years of loving care, hard work, and total support you provide to your family. This weekend is a perfect time to tell your moms how much you love, appreciate, respect and value them, and for some of us, a time for a special memory of a mom that directed us by training, advice, and most of all, her example. (Proverbs 22:6)

“May your children bring you a lifetime of joy, as mine have! To each one of you, thank you for all you do, and have a wonderful, happy Mother’s Day!”

Remembering my Grandmother Amataupulevasegaotupu Aumua of Pago Pago, Fagasa and Vatia Villages on this Mother’s Day. A strong Samoan woman, who spoke only Samoan, we loved “Ma” dearly and we all knew her word was law! E manatua i lenei Aso o Tinā Amataupulevasegaotupu Aumua, o le tinā o lo’u tamā mai afioaga o Pago Pago, Fagasa ma Vatia.  O se t inā Samoa malosi, e na o le gagana Samoa na ia tautala ai, e pele ia te i matou uma “Ma” ma o lana upu e usiusitai uma ai i matou.

Laumua i Uosigitone – O se upu a le Faipule Tamaitai iaUifa’atali Amata i le faamanatuina o le Aso o Tinā:

Ia faamanuia e le Atua o tatou tinā uma lava! O le alofa o se tinā ua sili ona aoga lea i le lalolagi uma ma ana fanau.  tulai mai lana fanau, ma faafetai ia te ia,’(Faataoto31:28). Faafetai ona o tausaga e tele o lau tausiga alofao au galuegama lau tautua i lou aiga.  Auā ua tatau lenei iate outou le ta’u atu i outou tinā ua alofaina ma faapelepeleina i latoutou te ava foi ma faasili i latouonamanatunatu lea o nisi o i tatou i se tinā na faatonuina i tatou e ala i ana aoaigaapoapoaiga ae maise o lana faaa’oa’o.(Faataoto 22:6)

Ia olioli foi oe i lau fanau faapei o a’u! Faafetai ia te outoutaitoatasi i mea uma ua outou fai, ma ia manuia ma fiafiaoutou i le Aso o Tinā!”